AMAmatika online

Matematika, logika, základy programovania a finančná gramotnosť

Bezplatná ukážková lekcia

Moderná výučbová platforma online

Náš online kurz obsahuje 100 vzdelávacích hier určených pre deti. V osobnom účte študenta môžete sledovať pokrok svojho dieťaťa, jeho hodnotenia a domáce úlohy

Aritmetika

 • Akcie s číslami
 • Časti celku a zlomky
 • Merania hodnôt

Geometria

 • Geometrické tvary
 • Obvod a plocha
 • Symetria

Logické úlohy

 • Riešenie a tvorba problémov rôznych úrovní & zložitosti

Finančná gramotnosť

 • Nakupovanie s výhodami
 • História meny, cena a náklady
 • Finančná bezpečnosť
 • Bankové produkty

Základy programovania

 • Čo je algoritmus
 • Množstvá
 • Analýza údajov, blokové diagramy

Doplnkové hry

 • Logické hry pre pozornosť, pamäť a myslenie

ROZVOJ MATEMATICKÉHO A NETRADIČNÉHO MYSLENIA

Matematické myslenie

Pomáha dieťaťu rozvíjať logiku a riešenie problémov

Priestorová orientácia

Rozvíja pamäť, predstavivosť a priestorové myslenie

Analytické myslenie

Dieťa sa naučí analyzovať informácie a stane sa kritickým mysliteľom

Finančná gramotnosť

Vybuduje základy finančnej gramotnosti

Netradičné myslenie

Riešenie neštandardných úloh v matematike, ktoré nemajú všeobecné pravidlá

Ako to funguje

1 Kontrola domáceho zadania (Výzva)

2 Učenie sa nových tém pomocou hier

3 Absolvovanie úloh v učebnici a na online platforme

4 Kontrola a opakovanie získaných poznatkov

5 Vykonávanie domáceho zadania (Výzva)

Ako prebiehajú lekcie

Mini skupiny

zaručený individuálny prístup v skupinke do 5 detí

45 minút

trvanie 1 alebo 2 krát týždenne

34 hier

robí učenie zaujímavým a efektívnym

FAQ

Výber online kurzu matematiky pre deti

Pri výbere online kurzu matematiky pre deti by ste sa mali riadiť koncepciou učenia. Kompetentná metodika formuje záujem žiakov o vedu, rozvíja logické myslenie a učí, ako získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. Amamatika je autorský program z akadémie AMAkids pre rozvoj intelektu, ktorý vytvorili kvalifikovaní odborníci v súlade so vzdelávacími štandardmi.

Aké sú výhody online kurzu AMAmatika?

Kurzy matematiky poskytujú základné zručnosti v aritmetike a finančnej gramotnosti, ako aj základy geometrie a programovania. V kurzoch matematiky deti zovšeobecňujú a analyzujú látku a nachádzajú neštandardné riešenia viacúrovňových problémov. Učebné materiály sú pestré a poučné. Online forma poskytuje žiakom ďalšie možnosti - vlastné tempo učenia, komunikáciu s učiteľmi, komfort pre žiakov.

Základy online výučby matematiky pre základné školy

Je to metodika, ktorá rozvíja intelektuálne schopnosti študentov a zvyšuje ich záujem o učenie. Náš online kurz matematiky je založený na hravých, praktických aktivitách, ktoré skúmajú jej vzťah s ostatnými vedami. Ak dieťa pochopí dôležitosť predmetu, proces učenia sa stáva plodnejším. Je dôležité, aby učitelia deťom sprostredkovali výhody prírodných vied a potrebu ich štúdia.

Učiteľ alebo online kurz matematiky?

Naša metodika sa zameriava na osvojenie si základov matematických vied, ako aj príbuzných disciplín. Podporuje harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa a rozširuje jeho obzory a pohľad na svet. Väčšina lektorov používa klasické učebné pomôcky, zatiaľ čo online kurzy matematiky pre deti predškolského veku AMAkids vytvárajú holistický a systematický prístup. Vyučovanie sa stáva dôsledným, čo zohráva dôležitú úlohu pri práci s deťmi na prvom stupni základnej školy.

Ako môže byť online kurz matematiky jednoduchý a zároveň efektívny?

Ak deti neprejavujú záujem o učenie, účinnosť učenia sa výrazne znižuje. Keďže hra je prevažujúcou formou činnosti detí, učenie je založené na zodpovedajúcom princípe. Kurz matematiky je pre deti prístupný a ľahko sa ho učia, pretože hranice medzi vedou a zábavou sa stierajú.

Máte ešte otázky?

Zanechajte Vaše dáta & ozveme sa Vám

Otázka ohľadom online kurzov

Odoslať žiadosť

Odoslať žiadosť & čoskoro vás budeme kontaktovať

Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Latvia
Lithuania
Poland
Bulgaria
Czech Republic
Italy
Azerbaijan
Germany
Spain
Slovakia
Hungary
Bangladesh
France
United States
Canada
Moldova
Turkey
Cyprus
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Sending...

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s tým, že spoločnosť môže spracúvať vaše osobné údaje a zasielať vám novinky, informácie a reklamné/propagačné materiály..

Odoslať žiadosť

Odoslať žiadosť & čoskoro vás budeme kontaktovať

Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
English
Русский
Українська
Slovenský
Ελληνικά
Magyar
Le français
Български
Español
Deutsch
Latviešu
Lietuvių
Čeština
Română
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Sending...

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s tým, že spoločnosť môže spracúvať vaše osobné údaje a zasielať vám novinky, informácie a reklamné/propagačné materiály..