AMAMATIKA

Matematika, logika, základy programovania a finančnej gramotnosti

Bezplatná ukážková lekcia

HERNÁ PLATFORMA S MATEMATICKÝM SIMULÁTOROM

Lekcie sú rozdelené do 6 sekcií a prebiehajú formou hry. Simulátor robí proces učenia fascinujúcim a zaujímavým a pomáha upevniť získané vedomosti.

Aritmetika

 • Akcie s číslami
 • Časti celku a zlomky
 • Merania hodnôt

Geometria

 • Geometrické tvary
 • Obvod a plocha
 • Symetria

Riešenie zadaní

 • Riešenie a tvorba problémov rôznych úrovní & zložitosti

Finančná gramotnosť

 • Nakupovanie s výhodami
 • História meny, cena a náklady
 • Finančná bezpečnosť
 • Bankové produkty

Základy programovania

 • Čo je algoritmus
 • Množstvá
 • Analýza údajov, blokové diagramy

Doplnkové hry

 • Logické hry pre pozornosť, pamäť a myslenie

ROZVOJ MATEMATICKÉHO A NETRADIČNÉHO MYSLENIA

Matematické myslenie

Pomáha dieťaťu rozvíjať logiku a riešenie problémov

Priestorová orientácia

Rozvíja pamäť, predstavivosť a priestorové myslenie

Analytické myslenie

Dieťa sa naučí analyzovať informácie a stane sa kritickým mysliteľom

Finančná gramotnosť

Vybuduje základy finančnej gramotnosti

Netradičné myslenie

Riešenie neštandardných úloh v matematike, ktoré nemajú všeobecné pravidlá

AKO TO FUNGUJE

1 Kontrola domáceho zadania (Výzva)

2 Učenie sa nových tém pomocou hier

3 Absolvovanie úloh v učebnici a na online platforme

4 Kontrola a opakovanie získaných poznatkov

5 Vykonávanie domáceho zadania (Výzva)

AKO PREBIEHAJÚ LEKCIE

mini skupiny

do 10 detí

70-90 minút

1 alebo 2 krát týždenne

46 games

make learning interesting and effective

FAQ

Výber správneho kurzu matematiky pre deti

Pri výbere kurzu matematiky pre deti by ste sa mali riadiť koncepciou učenia. Kompetentná metodika formuje záujem žiakov o vedu, rozvíja logické myslenie a učí, ako získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. Amamatika je autorský program z akadémie AMAkids pre rozvoj intelektu, ktorý vytvorili kvalifikovaní odborníci v súlade so vzdelávacími štandardmi.

Aké sú výhody nášho kurzu AMAmatika?

Kurzy matematiky poskytujú základné zručnosti v aritmetike a finančnej gramotnosti, ako aj základy geometrie a programovania. V kurzoch matematiky deti zovšeobecňujú a analyzujú látku a nachádzajú neštandardné riešenia viacúrovňových problémov. Učebné materiály sú pestré a poučné. Práca v skupine deti neustále posúva vpred a motivuje k lepším výsledkom.

Základy výučby matematiky pre základné školy

Je to metodika, ktorá rozvíja intelektuálne schopnosti študentov a zvyšuje ich záujem o učenie. Náš AMAkids kurz matematiky je založený na hravých, praktických aktivitách, ktoré skúmajú jej vzťah s ostatnými vedami. Ak dieťa pochopí dôležitosť predmetu, proces učenia sa stáva plodnejším. Je dôležité, aby učitelia deťom sprostredkovali výhody prírodných vied a potrebu ich štúdia.

Učiteľ alebo AMAkids kurz matematiky?

Kurz sa zameriava nielen na osvojenie si základov matematiky, ale aj na sprostredkovanie vedomostí z príbuzných vied. To prispieva k všestrannému rozvoju jednotlivca. Lektor v tomto procese využíva viacero metód a našu overenú špecifickú metodiku.

Ako môže byť kurz matematiky jednoduchý a zároveň efektívny?

Ak dieťa neprevezme iniciatívu pri učení, kvalita vzdelávacieho procesu sa výrazne znižuje. Hra je jedným z hlavných princípov Amamatiky, preto lekcie nie sú nudné prednášky, ale skôr netradičné a pútavé.

Máte ešte otázky?

Zanechajte Vaše dáta & ozveme sa Vám

Otázka ohľadom offline kurzov

Odoslať žiadosť

Odoslať žiadosť & čoskoro vás budeme kontaktovať

Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Latvia
Lithuania
Poland
Bulgaria
Czech Republic
Italy
Azerbaijan
Germany
Spain
Slovakia
Hungary
Bangladesh
France
United States
Canada
Moldova
Turkey
Cyprus
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Sending...

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s tým, že spoločnosť môže spracúvať vaše osobné údaje a zasielať vám novinky, informácie a reklamné/propagačné materiály..

Odoslať žiadosť

Odoslať žiadosť & čoskoro vás budeme kontaktovať

Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
English
Русский
Українська
Slovenský
Ελληνικά
Magyar
Le français
Български
Español
Deutsch
Latviešu
Lietuvių
Čeština
Română
Nesprávny údaj
Nesprávny údaj
Sending...

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s tým, že spoločnosť môže spracúvať vaše osobné údaje a zasielať vám novinky, informácie a reklamné/propagačné materiály..