MENTÁLNÍ ARITMETIKA
S AMAKIDS

Náš kurz je založen na mentálních aritmetických výpočtech, které vám umožní rozvíjet maximální rychlost vnímání a zpracování informací.

Bezplatná ukázková lekce

KURZ MENTÁLNÍ ARITMETIKY

Kurz mentální aritmetiky AMAKids je vzdělávací program pro děti založený na mentálních výpočtech. Zvyšuje rychlost vnímání a zpracování informací tím, že rozvíjí komunikaci mezi dvěma mozkovými hemisférami

Cíl kurzů

Studiem v malých skupinách pod vedením zkušeného lektora studenti postupně absolvují všechny fáze zvládnutí rychlého mentálního výpočtu a zvyšují svůj intelektuální potenciál. To vše jim pomůže uspět nejen ve studiu, ale i v mnoha dalších činnostech

Kurz rozvíjí

Představivost & paměť

Stimulace levé i pravé strany mozku prostřednictvím mentálního počítání vytváří nové neuronová spojení, což dětem pomáhá využívat plný potenciál mozku a myslet nestandardně a kreativně

KREATIVITA

Náš kurz podporuje děti ve zkoumání a rozvíjení tří hlavních složek tvůrčího myšlení: zvídavosti, flexibility a nezávislosti

Analytické & kreativní myšlení

Mentální počítání stimuluje levou i pravou stranu mozku a usnadňuje obecné porozumění, pomáhá dětem vyvozovat vlastní závěry ve složitých situacích a nacházet kreativní, nikoli stereotypní řešení

Koncentrace

Během výuky se děti učí představovat si čísla tak, že si představují pohyb korálků na počítadle. Zároveň si procvičují soustředění a udržení pozornosti na dané téma, čímž rozvíjejí duševní sílu a vytrvalost

sebevědomí

Po absolvování kurzu mají děti mnohem lepší výsledky ve škole, což má pozitivní dopad na jejich sebevědomí, komunikaci a iniciativu

NEZÁVISLOST

Účast na mentálních aritmetických olympiádách a mistrovstvích motivuje děti k samostatné práci a snaze o úspěch

LEKCE

Kurz mentální aritmetiky má dvě části: "Sčítání a odčítání" a "Násobení a dělení". Lekce vedou kvalifikovaní odborníci AMAkids, kteří jsou odborně vyškoleni a certifikováni pro výuku mentální aritmetiky. Lektoři používají naši vlastní patentovanou online platformu, technologii rozšířené reality a učebnice.

AMAKIDS POSKYTUJE TÝDENNÍ LEKCE PRO TŘI VĚKOVÉ SKUPINY:

Mladší

5-6 let

Doporučujeme
2 x 30 minut

Střední

7-10 let

Doporučujeme
2 x 30 minut

Starší

11-15 let

Doporučujeme
2 x 30 minut

STUDENTI MOHOU VYBRAT SKUPINOVOU A/NEBO INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU

Skupiny mladších žáků mohou mít maximálně 8 dětí, zatímco skupiny středních a starších žáků by neměly mít více než 10 žáků. Všechny lekce jsou vedeny hravou formou, aby se organicky propojilo emocionální a racionální poznávání

Máte ještě otázky?

Zanechte nám své údaje a my se vám ozveme.

Dotaz na offline kurzy

Zanechte svou žádost

Zanechte nám své údaje a my se vám ozveme.

Chybná data
Chybná data
Chybná data
Latvie
Litva
Polsko
Bulharsko
Česká republika
Itálie
Ázerbájdžán
Německo
Španělsko
Slovensko
Maďarsko
Bangladéš
Francie
USA
Kanada
Moldavsko
Turecko
Kypr
Malta
South Africa
Chybná data
Chybná data
Chybná data
Chybná data
Sending...

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že společnost může zpracovávat vaše osobní údaje a zasílat vám novinky, informace a reklamní/propagační materiály.

Zanechte svou žádost

Zanechte nám své údaje a my se vám ozveme.

Chybná data
Chybná data
Chybná data
English
Русский
Українська
Slovenský
Ελληνικά
Magyar
Le français
Български
Español
Deutsch
Latviešu
Lietuvių
Čeština
Română
Chybná data
Chybná data
Sending...

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že společnost může zpracovávat vaše osobní údaje a zasílat vám novinky, informace a reklamní/propagační materiály.